Online Qualifier 2017

אימוני הממיין האינטרנטי שוחררו בלילה כדי לגלות לנו שהם שונים משנים קודמות בעוד מספר משתנים: לאחר שהודענו בשלב מוקדם יותר השבוע כי השלב הממיין הזה יהיה פתוח עכשיו לכל קטגוריות הנוער, שישתמשו בו כשלב נוסף בין האו...

צעירים ומאסטרים: ישראלים בדירוג העולמי

פתיחת קטגוריות הנערים בשנת 2015 הייתה סימן דרך בקרוספיט התחרותי, ובפרט בקרוספיט התחרותי בישראל ששלח לראשונה נציג ישראלי לגיימס – יוגב מלר מקרוספיט הזאבים, שהיה באותה שנה בן 15 בלבד. מאז עברו שנתיים, ומספר הצעיר...