צילום: עדי אדרי.

סיכום אופן 2017 – 17pointDONE

האופן נגמר ורשמית יש לנו את תוצאות האמת. חמישה שבועות ארוכים, חמישה אימונים שונים, וכמה מאות אלפי משתתפים נגמרו בשבוע שעבר בקול גדול עם 17.5. האופן הוא אינדיקציה טובה לאיפה אתה עומד ביחס לאחרים, אבל הוא מבחן קצ...